O Manifeście

O

O Manifeście

O

Manifest Domeny Publicznej powstał z inicjatywy stowarzyszenia COMMUNIA, Europejskiej Sieci Tematycznej poświęconej cyfrowej domenie publicznej. Członkowie grupy roboczej 6 w ramach tej sieci, wychodząc od idei wyrażonej podczas pierwszej konferencji COMMUNII, przez wiele miesięcy pracowali nad przygotowaniem projektu tekstu, który został następnie rozpowszechniony wśród pozostałych członków sieci, a jego ostateczna wersja ukończona i opublikowana została 25 stycznia 2010 r.

Poglądy wyrażone w Manifeście reprezentują jedynie poglądy jego sygnatariuszy.

Prace nad rekomendacjami dotyczącymi cyfrowej domeny publicznej trwają nieprzerwanie w ramach stowarzyszenia COMMUNIA. Możesz dołączyć do publicznej mejlowej listy dyskusyjnej communia-associates@lists.communia-association.org rejestrując się tutaj.

Centrum Cyfrowe jest członkiem COMMUNII i aktywnie wspierało powstanie tej strony oraz odpowiada za jej polską wersję językową.