Manifest Domeny Publicznej

Domena Publiczna to bogactwo informacji, które są wolne od wszelkich barier dostępu lub ograniczeń ponownego użycia, ponieważ składają się na nią treści wolne od jakiejkolwiek ochrony prawnoautorskiej albo takie, dla których właściciele praw postanowili usunąć te bariery. Jest to surowiec, który stanowi podstawę dla rozwoju wiedzy i powstawania nowych dzieł kultury.

Domena Publiczna: wolność użytkowania kultury

Manifest Domeny Publicznej ma na celu przypomnienie obywatelom i decydentom o tym wspólnym bogactwie, które – ponieważ należy do wszystkich – często nie jest bronione przez nikogo. W czasach, w których dysponujemy narzędziami umożliwiającymi bezpośredni dostęp do większości naszej wspólnej kultury i wiedzy, na skalę nie mającą precedensu w historii, ważne jest, aby decydenci i obywatele wzmocnili podstawy prawne umożliwiające swobodne i nieograniczone korzystanie z naszego wspólnego dziedzictwa.

Zachęcamy do przeczytania i podpisania Manifestu, jeśli podzielasz nasze zdanie i chcesz wyrazić swoje poparcie. Zapraszamy również do dzielenia się zamieszczonymi tu treściami z innymi.